Referencje

Poznaj opinie naszych Klientów.

(...) wspólnie realizujemy międzynarodowy projekt, którego celem jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań w bankowości mobilnej i internetowej. WorkSlow BPM wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem, innowacyjnością oraz doświadczeniem niezbędnym w prowadzeniu tego typu projektów. Warto podkreślić też ich wkład w tworzenie i ciągłe usprawnianie procesów oraz ich automatyzację w oparciu o rozwiązania klasy BPMS. Dodatkowo ich doświadczenie jest bezcenne przy consultingu w zakresie integracji systemów klasy BPMS.

Powiedział Sławomir Lachowski

W okresie od 20 marca 2017 roku do 31 maja 2019, WorkSlow BPM wykonało pracę polegającą na:

 • Analizie i przekazaniu uwag do projektów funkcjonalnych i technicznych procesów biznesowych
 • Weryfikacji koncepcji rozwiązań w obszarze BPM
 • Implementacji zgodnie z dokumentacją i ewentualnymi dodatkowymi wytycznymi, procesów w narzędziach Ferryt Enterprise Platforma, Ferryt FrontEnd oraz w innych narzędziach/aplikacjach w obszarze stosu technologicznego BPM
 • Testowaniu rozwiązań w obszarze BPM
 • Pomocy przy pracach analitycznych, developerskich i testowych członkom zespołu BPM

Prace te zostały wykonane z należytą starannością.

Marcin Zygmanowski, Pełnomocnik ACCENTURE Sp. z.o.o

Projekt zbudowania od podstaw banku na Gibraltarze zakładał pełną digitalizację świadczonych usług. Wymagało to sięgnięcia po unikalne i sprawdzone know-how. Firma WorkSlow BPM, ze względu na jej specjalizację i doświadczenie w automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klientów sektora bankowego była naszym preferowanym partnerem. Co więcej, partnerem, który podzielał naszą filozofię tworzenia nowoczesnej bankowości!

W trakcie współpracy WorkSlow BPM w pełni wywiązało się z postawionych zadań, z których najważniejsze to:

 • Projektowanie i optymalizacja procesów
 • Projekt integracji procesów z systemami dziedzinowymi
 • Automatyzacja procesów i formularzy
 • Utrzymanie i rozwój środowisk developersko - testowych

W rezultacie Bank już na starcie dysponował cyfrowym zestawem kluczowych procesów, co konkurencji zwykle zajmuje lata. Było to możliwe również dzięki ścisłej współpracy z WorkSlow BPM w fazach analizy i projektowania, a to z kolei istotnie usprawniło development.

Stworzenie cyfrowego banku o globalnym zasięgu nie jest realne bez zaawansowanych technologicznie procesów biznesowych. WorkSlow BPM swą determinacją, kreatywnością oraz rzetelnością potwierdziło nasze oczekiwania w tym aspekcie. Zatem rekomendujemy tę firmę jako sprawdzonego partnera biznesowego.

Piotr Gawron , Prezes Zarządu Dragon Services

Firma WorkSlow BPM, jako partner Getin Noble Banku w obszarze BPM, przygotowała dla nas techniczny projekt procesu sprzedaży kredytów dla Klientów korporacyjnych.


Wcześniejsze doświadczenia i gruntowne know-how naszego partnera już na początku prac wytyczyły kierunek, który miał zapewnić optymalny efekt. Postawiono na architekturę rozwiązania złożoną z podprocesów i autonomicznych modułów, aby spełnić wymagania biznesowe i umożliwić dużą skalę wdrożenia.


Należy podkreślić, że profesjonalizm i zaangażowanie czołowych specjalistów WorkSlow BPM były kluczem do sprawnej realizacji postawionych zadań, z których najważniejsze to:


 • identyfikacja i stworzenie listy usług biznesowych pod kątem maksymalnej integracji z systemami zewnętrznymi,
 • opracowanie specyfikacji technicznej, która w przyszłości pomoże zaimplementować proces na wybranej platformie BPMS,
 • projekt ekranów prezentujących dane użytkownikom końcowym,
 • analiza i uwzględnienie możliwości oraz ograniczeń platformy BPMS wskazanej przez Getin Noble Bank do implementacji procesu,
 • transfer wiedzy niezbędnej do sprawnego wdrożenia nowego narzędzia BPMS w organizacji.

Dotychczasową współpracę uważamy za satysfakcjonującą i rekomendujemy firmę WorkSlow BPM jako sprawdzonego partnera biznesowego.


Scroll down

Created by Workslow BPM